mandag 6. mars 2017

Vurdering som effektiv læring?

Hva har vi som skole gjort på vurderingsfronten i det siste? Har vi gjort noe spesielt? Dette er hodepinen min å svare helt presist på akkurat nå, for jeg forsøker å komme til bunns i om vi har gjort noe som virkelig fremmer læring, om vi gjør noe spesielt, noe utover det vanlige og om vi gjør noe hele tiden for å utvikle en stadig bedre vurderingspraksis.

Dette er det vanskelig å skrive helt presist om, for vurdering er på en måte over alt og hele tiden. For elevene er det hodebry, stress, øve til prøver og kanskje klage på karakterer. For lærerne er det rettebunker, senebetennelse og sene kvelder eller sene timer på arbeidsrommet. Lærer de noe av det da? Blir det en bedre skole av slik praksis da? Eller blir det bare utbrente elever og sykemeldte lærere? Må vi gjøre noe helt annet? Tenke helt nytt? Hva sier Hattie? Hva finner vi inni black boxen som er klasserommet?

I de kommende dagene skal jeg kikke inn i noen klasserom og se hva jeg finner - hva jeg faktisk finner når det gjelder vurderingspraksisen vår. Og så skal jeg spørre meg selv - svarer lærerne på sine egene spørsmål før de gir tilbakemeldingene til elevene? Forteller lærerne hva de forventer av elevene, etter at de har sjekket ut hva de klarer selv? Hvor vanskelig er egentlig denne oppgaven? Hvor ligger egentlig nivået her? Og hvilke strategier kan det være lurt å bruke for å komme i mål? Jeg tror nok jeg må se hva de gjør for å se hvordan det er - inni klasserommet. Eller er det ikke inni klasserommet vurderingen foregår? Er det bare resultatet av vurderingsarbeidet som synes der? Jeg tror jeg må se etter for å finne det ut.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Om meg

Bildet mitt
Jeg har studert nordisk hovedfag, tysk og drama grunnfag i Trondheim på NTNU. Har jobbet på Dønski vgs tidligere, og jobber nå på Asker vgs som norsklærer og avdelingsleder med særlig fokus på utviklingsarbeid. Jeg har vært med på å skrive Epos og Grip teksten, lærebøker i norsk for videregående skole. Jeg er opptatt at å variere undervisningen og at elevene skal jobbe mest mulig med ulike oppgaver.